Pre firmy: Chcete osloviť a získať nových zákazníkov nejako inak... novým spôsobom ?

Chcete poskytnúť Vašim existujúcim zákazníkom možnosť komunikovať s Vami ZDARMA ? ?

Ako na to ??

Dajte im príležitosť s Vami bezplatne on-line komunikovať formou video/live hovoru prostredníctvom našej služby ... 

 

... a sebe príležitosť elegantne prezentovať Váš subjekt v našich dcérskych on-line projektoch: Live zoznam /.sk/ ,   Live mapa /.sk/ ,   Live City /.sk/ ,   Live Top /.sk/ ,   Live Board /.sk/

a médiach našich partnerov: Mapa Mesta /.sk/ ,   Mapa Slovenska /.sk/ ,   Top-10 /.sk/ ,   TV Live /.sk/ ,   Slovakia Live /.sk/


 

Službu (na požiadanie) dodávame prevažne podnikateľským subjektom (obchody/predajne, servisy... opravy/montáže, poradne, hot-line/help-desk, zdravotníctvo, turizmus, gastro, info centrá, ... atď.), pričom podľa požadovaného rozsahu pre objednávateľa služby aktivujeme a priebežne zabezpečujeme potrebné technologické prvky a realizujeme všetky nevyhnutné úkony a činnosti tak, aby nami dodanú/zabezpečovanú službu mohol ďalej poskytovať širokej verejnosti.

Služba "Live Call" je ďalej následne (po aktivácii/dodaní z našej strany) poskytovaná objednávateľom a daná k dispozícii na použitie v konečnom dôsledku prioritne pre široku verejnosť s cieľom umožniť subjekt (objednávateľa/teraz dodávateľa) ľahšie vyhľadať a následne efektívnejšie (ekonomicky a kvalitatívnejšie) navzájom komunikovať.


 

- Služba je pre volajúcich aj volaných k dispozícii 24/7 *.
- Nie je potrebné kupovať/inštalovať žiadny špeciálny SW/HW.
- Neexistuje žiadna "sadzba/tarifa"
(hovorné) ani volací/príjmací "program".
- Volať
(iniciovať video/live hovor) je možné aj z mobilného telefónu s internet konektivitou (postačuje Wi-Fi).

Poznamka: * Závisí od rozhodnutia/nastavenia systému na strane objednávateľa.


 

- Bežný PC/NTB vybavený web kamerou a mikrofónom
- Akékoľvek on-line pripojenie k Internetu
(kábel/LAN, optika, Wi-Fi, mobilné dáta)
--

 

 

Odpoveď: Verejnosť 1
Odpoveď: Firmy 1

 

Odpoveď: Verejnosť 2
Odpoveď: Firmy 2

 

Odpoveď: Verejnosť 3
Odpoveď: Firmy 3

 

koniec

 
 
 
 
 
 
 

Naše služby:     Live Call    Live City    Live Company    Live Shopy

 

... pripravujeme pre Vás aj:  Live Desk, Live Help, Live Home, Live Room, Live Team, Live Web
Live Kamera, Live Taxi , Live News , Live Tip, Live Zoznamka, Live Info

Prevádzkovateľ: +421905462423, , info@livecall.sk,

 

Tipy na web:   Mapa mesta /.sk/ ,   Natur centrum /.sk/ ,   Poradňa /.sk/ ,   eVyhľadávač /.sk/